ALLABO LABORATORIJE

Dobra saradnja i komunikacija sa korisnicima. Profesionalna usluga osnov je za zadovoljavajuće rezultate.

POGLEDAJTE SVE LOKACIJESAVETI ZA PACIJENTE


Preporuke pacijentima koji su dobili uput za laboratorijsku dijagnostiku

Radi pouzdanosti Vaših laboratorijskih rezultata, potrebno je da dan pre dolaska u laboratoriju uzimate lakšu hranu do 18 časova. Posle 18 časova možete piti tečnosti. izuzev alkohola. Ujutru, pre dolaska u laboratoriju, nemojte ništa jesti ni piti. U slučaju da uzimate redovnu terapiju, nemojte uzeti jutarnju dozu leka, jer lekovi mogu da utiču na tačnost rezultata. Vašu jutarnju dozu leka ponesite sa sobom i uzmite ih posle vađenja krvi.


Sakupljanje 24-časovnog urina

Bocu koju ste dobili za sakupljanje 24-časovnog urina, u toku sakupljanja potrebno je držati zatvorenu na hladnom mestu.

Način sakupljanja: Prvi dan (početak sakupljanja) – Prvu jutarnju porciju urina odbacite. Zapišite vreme (npr. 6:00 časova). Sve sledeće porcije u toku dana i noći sakupljajte u bocu. Drugi dan (kraj sakupljanja) – Prvu jutarnju porciju urina sakupite u bocu, otprilike u isto vreme oko 6:00 časova. Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno. Bocu sa urinom donesite u laboratoriju sa uputom Vašeg lekara.

Za neke analize je potreban dodatak konzervansa pre početka sakupljanja urina (dobijate u laboratoriji odgovarajuću količinu pre početka sakupljanja urina)


URINOKULTURA

Urinokutura je mikrobiološka analiza koja otkriva i indentifikuje bakteriju koja može biti uzrok infekcije urinarnog trakta. Infekcija mokraćnih puteva češća je kod žena nego kod muškarca. Glavni razlog tome je taj što je ženska uretra kraća i bliža anusu. Ljudi koji dugo nose kateter  imaju veći rizik da dođe do infekcije mokraćnih puteva. Bakterije koje se izoluju kod takvih pacijenata često su vrlo rezistentne i teške za lečenje.

Urin se uzorkuje ujutru, odmah nakon ustajanja, obavezna je jutarnja toaleta a to podrazumeva da se pacijent opere sapunom i dobro ispere vodom. Ne treba se brisati peškirom niti ubrusom. Prvi mlaz se pusti a drugi mlaz se stavi u sterilnu bočicu za urin. Pri mokrenju treba izbegavati dodirivanje ruba bočice sa genitalnim područjem. Bočica nikad ne treba da je puna do vrha. Uzorak urina se dostavi u laboratoriju u roku od 1 časa , ali ako pacijent nije u mogućnosti da ga dostavi u tom periodu  može se čuvati u frižideru oko 2 časa. Nalaz se čeka 24-48 časa. Upotreba antibiotika pre davanja uzorka, velikih količina vitamina C, uzimanje diuretika, držanje uzorka na toplom mogu biti uzrok netačnih rezultata testa.


Procedura davanja stolice za okultno krvarenje

  1. Otvorite poklopac bočice za uzimanje uzorka, koji sadrži pipaljku (štapić za uzimanje uzorka).
  2. Uzmite malu količinu uzorka stolice, vrhom pipaljke za uzimanje uzorka, zaranjajući je na 3 različita mesta istog uzorka stolice i stavite ga u bočicu za uzimanje uzorka.
  3. Dobro zatvorite bočicu.
  4. Proces ponoviti u 3 uzastopna dana (odnosno, u 3 uzastopne stolice).
  5. Bočicu za uzimanje stolice čuvati na temperaturi od 2 do 8 stepeni celzijusa.
  6. Nakon što ste uradili napred navedeno, bočicu sa uzetim uzorkom doneti u laboratoriju.

KOPROKULTURA

Koprokultura je mikrobiološka pretraga uzorka stolice, sa ciljem identifikacije patogenih bakterija, koje mogu biti uzročnik učestalih stolica, odnosno dijareje.

Stolica za bakteriološki pregled uzima se neposredno posle defekacije, koju treba vršiti u dobro opranom sudu bez upotrebe dezificionog sredstva. Uzorak uzeti sa više mesta, birajući sluzave, krvave i gnojave delove, ako ih ima. Kod odojčadi stolica se uzima sa pelene na isti način kao i kod odraslih. Treba uzeti  3-4 kašičice materijala, tako da posudica za feces bude do pola ispunjena. Čep posude dobro zatvoriti. Transport do laboratorije obaviti u roku od dva časa.
U slučaju negativnog nalaza analizu treba ponoviti još dva puta, da bi se mogao isključiti eventualni patogen. Nalaz se čeka 72-96 časa.


UZIMANJE URINA KOD BEBA

Najpravilniji način uzmanja urina kod beba je taj da se beba opere sapunom i ispere vodom, dobro se napoji, raspovije i sačeka da spontano urinira. Zahvati se srednji mlaz u sterilnu bočicu.  Međutim, kada to nije moguće koriste se i specijalne plastične kesice sa trakom oko otvora koje se mogu nabaviti u apoteci. Dete se takođe opere i kesica se pričvrsti oko genitalija, sme najduže da stoji jedan čas. Kada dete urinira, kesicu dostaviti u laboratoriju u kratkom vremenskom periodu.


BRIS GRLA

Bris se uzima ujutru, pre pranja zuba i unošenja hrane. Ukoliko se mora uzeti u toku dana, potrebno je da prođe bar dva časa od poslednjeg uzimanja hrane. Pacijent ne sme osam časova pre uzimanja brisa koristiti bilo kakav antibiotik niti ispirati usta bilo kakvim dezificijensom. Nalaz se čeka 24-48 časa.


PRIPREMA ZA OGTT

Oralni test tolerancije glukoze (OGTT) se radi kada postoji sumnja na diabetes mellitus, sumnja na gestacijski diabetes ili poremećenu toleranciju na glukozu. Test se izvodi tako što se prvo određuje glukoza na tašte, zatim pacijent popije određenu količinu šećera rastopljenog u vodi, pa se glukoza određuje u uzorcima krvi uzetih nakon 60 i 120 min. Test se radi ujutro, na tašte posle 12h noćnog gladovanja. Pacijent ne sme da jede tokom izvođenja testa, niti da puši, može da pije vodu. 30 minuta pre izvođenja testa pacijent treba da miruje.


PROTROMBINSKO VREME (PT) I INR (INTERNATIONAL NORMALIZED RATIO)

Vrednosti PT i INR se koriste za kontrolu i podešavanje doze Vaše oralne antikoagulantne terapije. Terapiju uzimajte uveče (poželjno u isto vreme), a krrv za analizu vaditi u jutarnjim satima. Preporučuje se da interval između uzimanja leka i vađenja krvi za INR bude 12 časova.

Za zdravu populaciju vrednost INR je između 0,9-1,3. U slučaju duboke venske tromboze, ugradnje srčanih zalistaka, atrijalne fibrilacije i kardioverzije ciljana vrednost INR je 2,5, posle infarkta miokarda 2,5-3,5, dok kod rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije ciljana INR vrednost je 3,5.

U ranim fazama lečenja INR se kontroliše svaki drugi dan, a potom jednom u sedam dana, da bi po postizanju ciljne vrednosti, kod stabilnih pacijenata, preporuka bila jednom u mesec dana. INR je potrebno odrediti prilikom svake promene u kliničkoj slici ili terapiji pacijenta, obzirom da brojni lekovi, preparati, hrana mogu uticati na vrednosti INR .

Unos hrane sa povećanim sadržajem vitamina K i unos drugih lekova može da utiče na dobijeni rezultat.
Namirnice sa visokim sadržajem vitamina K su: lisnato povrće, zelena salata, spanać, kelj, kupus, brokoli,jabuke, šargarepa, paradajz i dr.


ALLABO Tim

Steknite poverenje u nas i posetite nas na vise lokacija u srbiji.

© Allabo 2017. Powered by WUB Medialab. All rights reserved.